小学标准课程纲要 Kurikulum Standard Sekolah RendahRancangan Tahunan Pendidikan Jasmani Tahun 1 KSSR
Minggu
Unit
Standard Pembelajaran

Unit 1
1.1.1Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh dari segi
        bentuk, dan imbangan.
2.1.1 Mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk, imbangan,
         pemindahan berat badan dan layangan.
5.1.1 Membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan
         aktiviti Pendidikan Jasmani.

Unit 2
1.1.2 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri, ruang am
         dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras yang berbeza.
2.1.2 Mengenal pasti ruang diri.
2.1.3 Mengenal pasti ruang am.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam
         Pendidikan Jasmani.

Unit 3
1.1.4 Menukar arah dari hadapan ke belakang dan kiri ke kanan mengikut
         tempo, irama dan isyarat.
2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan kiri, kanan, hadapan, belakang, atas
         dan bawah.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Unit 4
1.1.6 Melakukan pergerakan yang berbeza kelajuan berdasarkan tempo, 
         irama dan isyarat.
1.1.7 Melakukan pergerakan yang berbeza antara perlahan dengan pantas, 
         ringan dengan berat dan lembut dengan kuat.
2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan kiri, kanan, hadapan, belakang, atas 
         dan bawah.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Unit 5
1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan.
2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan kiri, kanan, hadapan, belakang, atas
         dan bawah.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam
         Pendidikan Jasmani.
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan.

Unit 6
1.2.1 Melakukan pergerakan berlari.
2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan kiri, kanan, hadapan, belakang, atas dan bawah.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani.
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan.

Unit 7
1.2.1 Melakukan pergerakan mencongklang.
2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Unit 8
1.2.1 Melakukan pergerakan berskip.
2.2.3 Membezakan tempo dalam pergerakan lokomotor dan bukan
         lokomotor.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Unit 9
1.2.1 Melakukan pergerakan melompat.
2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam
         Pendidikan Jasmani.

Unit 10
1.2.1 Melakukan pergerakan melompat sebelah kaki.
2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

Unit 11
1.2.1 Melakukan pergerakan melonjak.
2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam
         Pendidikan Jasmani.

Unit 12
1.2.1 Melakukan pergerakan menggelongsor.
2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
2.2.3 Membezakan tempo pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam
         Pendidikan Jasmani.

Unit 13
1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor mengikut irama.
2.2.3 Membezakan tempo dalam pergerakan lokomotor dan bukan
         lokomotor.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam
         Pendidikan Jasmani.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Unit 14
1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor mengikut irama.
2.2.3 Membezakan tempo dalam pergerakan lokomotor dan bukan
         lokomotor.
5.1.2 Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu giliran semasa
         menjalankan aktiviti.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Unit 15
1.3.1 Melakukan pergerakan meregang, menolak dan menarik.
1.3.2 Melakukan pergerakan bukan lokomotor dalam pelbagai satah, aras,
         aliran dan daya dengan rakan dan alatan.
2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

Unit 16
1.3.1 Melakukan pergerakan membongkok dan mengayun.
1.3.2 Melakukan pergerakan bukan lokomotor dalam pelbagai satah, aras,
         aliran dan daya dengan rakan dan alatan.
2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.3.1 Berkomunikasisecara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Unit 17
1.3.1 Melakukan pergerakan mengilas dan memusing.
1.3.2 Melakukan pergerakan bukan lokomotor dalam pelbagai satah, aras,
         aliran dan daya dengan rakan dan alatan.
2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

Unit 18
1.3.1 Melakukan pergerakan mengimbang dan meringkuk.
1.3.2 Melakukan pergerakan bukan lokomotor dalam pelbagai satah, aras,
         aliran dan daya dengan rakan dan alatan.
2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Unit 19
1.3.3 Melakukan pergerakan bukan lokomotor mengikut irama.
2.2.3 Membezakan tempo pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam
         kumpulan.

Unit 20
1.5.1 Meniru pergerakan pelbagai watak mengikut irama dan muzik.
2.4.1 Mengenal pasti pergerakan yang ditiru daripada pergerakan pelbagai
         watak mengikut irama.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam
         kumpulan.

Unit 21
1.5.1 Meniru pergerakan pelbagai watak mengikut irama dan muzik.
2.4.1 Mengenal pasti pergerakan yang ditiru daripada pergerakan pelbagai
         watak mengikut irama.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan .

Unit 22
1.5.1 Meniru pergerakan pelbagai watak mengikut irama dan muzik.
2.4.1 Mengenal pasti pergerakan yang ditiru daripada pergerakan pelbagai
         watak mengikut irama.
5.3.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan aktiviti
         fizikal.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Unit 23
1.4.1 Melakukan balingan bawah tangan.
1.4.3 Menangkap atau menerima alatan yang dilontar secara perlahan dengan
         lakuan yang betul.
2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan yang melibatkan kemahiran balingan
         bawah tangan.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam
         kumpulan.

Unit 24
1.4.2 Melakukan balingan atas kepala.
2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan yang melibatkan kemahiran balingan
         atas kepala.
5.1.3 Mematuhi arahan guru semasa melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan.

Unit 25
1.4.3 Menangkap atau menerima alatan yang dilontar secara perlahan dengan
         lakuan yang betul.
2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan tangan yang betul semasa menangkap
         atau menerima bola.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

Unit 26
1.4.4 Menangkap bola yang dilambung sendiri.
2.3.2 Menyatakan kedudukan badan semasa melambung dan membaling
         alatan.
2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan tangan yang betul semasa menangkap
         atau menerima bola.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam
         kumpulan.

Unit 27
1.4.6 Menendang bola dan seterusnya berlari ke hadapan.
2.1.3 Mengenal pasti ruang am
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Unit 28
1.4.5 Menendang bola yang digolek.
2.3.5 Mengenal pasti kedudukan kaki semasa menendang.
5. 4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

Unit 29
1.4.7 Memukul belon ke atas secara berterusan menggunakan tangan, lengan
        dan kaki berterusan.
2.3.8 Mengenal pasti titik kontak atau sentuh pada alatan yang dipukul.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
         Jasmani.

Unit 30
1.4.8 Memukul belon ke atas menggunakan alatan.
2.3.8 Mengenal pasti titik kontak atau sentuh pada objek yang dipukul.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Unit 31
1.4.10 Mengelecek bola berterusan menggunakan satu tangan.
2.3.6 Mengenal pasti pergerakan jari tangan semasa mengelecek.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
         Jasmani.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Unit 32
1.4.9 Mengelecek bola ke hadapan menggunakan bahagian dalam kaki.
2.3.7 Mengenal pasti kedudukan kaki semasa mengelecek.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
         Jasmani.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Unit 33
1.7.1 Melakukan imbangan dan sokongan dengan bahagian badan secara
         statik.
1.7.2 Melakukan imbangan dengan tiga, dua dan satu tapak sokongan
         bahagian badan.
2.6.1 Mengenal pasti tapak sokongan.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
         Jasmani.

Unit 34
1.7.1 Melakukan imbangan dan sokongan dengan bahagian badan secara
         statik.
2.6.1 Mengenal pasti tapak sokongan.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
         Jasmani.

Unit 35
1.6.1 Melakukan hambur menggunakan kaki.
1.6.2 Melakukan hambur pelbagai arah menggunakan kaki.
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan serta merta.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Unit 36
1.8.2 Melakukan guling balak berterusan.
2.7.2 Mengenal pasti kedudukan badan semasa melakukan guling balak.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
         Jasmani.

Unit 37
1.8.1 Melakukan putaran menegak.
2.7.1 Menyatakan bahagian anggota badan yang boleh digunakan untuk
         melakukan putaran menegak.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
          Jasmani.

Unit 38
1.8.3 Melakukan putaran telur.
2.7.3 Menyatakan kedudukan badan untuk menghasilkan putaran telur.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
         Jasmani.

Unit 39
1.10.1 Menggunakan kemahiran berlari dan mengelak semasa melakukan
           permainan tradisional Datuk Harimau.
2.9.1 Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam
         kumpulan.

Unit 40
1.10.1 Menggunakan kemahiran melambung dan menyambut semasa
           melakukan permainan tradisional Batu Seremban.
2.9.2 Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
         Jasmani.

Unit 41
1.10.2 Menggunakan kemahiran motor halus dalam permainan rekreasi yang 
           melibatkan membina Istana Pasir.
2.9.1 Menjana idea kreatif semasa melakukan aktiviti membina ‛Istana Pasir’.
5.1.3 Mematuhi arahan guru dan mengenal peraturan keselamatan di tempat 
         melakukan aktiviti.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan 
         Jasmani.St

Unit 42
1.10.2 Menggunakan kemahiran motor halus dalam permainan mereka cipta
           objek menggunakan plastisin atau blok mainan.
2.9.1 Menjana idea kreatif semasa melakukan aktiviti mereka cipta objek
         menggunakan plastisin atau blok mainan.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
         Jasmani.

Unit 43
1.9.1 Mematuhi peraturan dalam air.
1.9.2 Melakukan kemahiran keyakinan dalam air : masuk ke dalam air,
         berdiri, dan berjalan di dalam air.
2.8.1 Mengenal pasti peraturan dalam air.
5.1.3 Mematuhi arahan guru dan mengenal peraturan keselamatan di tempat
         melakukan aktiviti.

Unit 44
1.9.2 Melakukan kemahiran keyakinan dalam air: bobing.
2.8.2 Mengenal pasti lakuan bobing yang betul.
5.1.3 Mematuhi arahan guru dan mengenal peraturan keselamatan di tempat
         melakukan aktiviti.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Unit 45
1.9.2 Melakukan kemahiran keyakinan dalam air: mengapung tiarap.
2.8.3 Mengenal pasti lakuan apungan tiarap yang betul.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
         Jasmani.

Unit 46
1.9.2 Melakukan kemahiran keyakinan dalam air : luncur.
2.8.4 Mengenal pasti lakuan luncur yang betul.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
         Jasmani.

Unit 47
3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti seperti berjalan, berlari dan regangan
         yang boleh meningkatkan suhu badan dan otot, kadar pernafasan dan
         kadar nadi.
4.1.1 Mengenal pasti aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan.
4.1.4 Menyatakan keperluan air sebelum, semasa dan selepas melakukan
         aktiviti fizikal.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
         Jasmani.

Unit 48
3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti seperti berjalan, berlari dan regangan
         yang boleh meningkatkan suhu badan dan otot, kadar pernafasan dan
         kadar nadi.
4.1.2 Mengetahui kedudukan dan urutan aktiviti memanaskan dan
         menyejukkan badan dalam melakukan aktiviti fizikal.
4.1.3 Mengetahui keperluan memanaskan dan menyejukkan badan.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Unit 49
3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan dalam jangka masa yang ditetapkan.
4.2.1 Mengetahui jantung sebagai organ yang penting dalam badan.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Unit 50
3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan dalam jangka masa yang ditetapkan.
4.2.2 Menyatakan hubungan antara jantung dengan paru-paru semasa
         melakukan aktiviti fizikal.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Unit 51
1.2.4 Melakukan lompat tali yang diayun berulang-ulang oleh dua orang rakan.
3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan dalam jangka masa yang ditetapkan.
4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh menguatkan jantung.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Unit 52
3.3.1 Melakukan aktiviti regangan dinamik dan statik pada otot-otot utama.
4.3.1 Mengenal pasti teknik regangan yang betul.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Unit 53
3.3.1 Melakukan aktiviti regangan dinamik dan statik pada otot-otot utama.
4.3.2 Mengenali senaman yang betul untuk meningkatkan kelenturan pada
         bahagian badan otot.
4.3.3 Mengenali bahawa aktiviti regangan dapat meningkatkan fungsi otot.
5.1.3 Mematuhi arahan guru semasa melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.

Unit 54
3.4.1 Mengekalkan posisi sedia tekan tubi dalam suatu jangka masa.
3.4.5 Melakukan aktiviti bergayut dan meniti pada palang menggunakan
         tangan.
4.4.1 Menyatakan otot yang kuat mampu menghasilkan daya yang tinggi.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
         Jasmani.

Unit 55
3.4.2 Mengekalkan posisi separa cangkung (half squat) dalam suatu jangka
         masa.
3.4.6 Melakukan ringkuk tubi separa.
4.4.2 Menyatakan bahawa melakukan senaman secara berulang-ulang dapat
         meningkatkan daya tahan otot.
4.4.3 Mengenal pasti otot utama pada bahagian badan semasa melakukan
         senaman kekuatan dan daya tahan otot.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Unit 56
3.4.3 Melakukan pergerakan dari duduk ke berdiri tanpa sokongan.
3.4.4 Melakukan pergerakan dari baring ke duduk tanpa sokongan.
4.4.3 Mengenal pasti otot utama pada bahagian badan semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Unit 57
3.4.7 Melakukan aktiviti untuk membina otot teras badan (core muscle).
4.4.3 Mengenal pasti otot utama pada bahagian badan semasa melakukan
         senaman kekuatan dan daya tahan otot.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
         Jasmani.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Unit 58
3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat.
4.5.1 Mengenal pasti komponen dalam badan iaitu tulang, otot, organ, tisu
         dan lemak.
4.5.2 Mengenal bentuk badan kurus, sederhana dan berlebihan berat badan.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 1

https://docs.google.com/open?id=0B1o1dKJ0dwgtYTZkMzdjZGUtNjY0OC00MzQxLTgyYzctMDBmOGM3ZWI0ZDU5

Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 1 (versi BM)
https://docs.google.com/open?id=0B1o1dKJ0dwgtYTRjMmU2ZjQtYjBkZS00OGVhLTg4ODktMjlkMjExMDg2OTFm

Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 1 (versi BC)
https://docs.google.com/open?id=0B1o1dKJ0dwgtZjFjMjJjNjctMGVlNS00YzgzLTliMmQtZTU0N2E5MTE3MTFk 

Pentaksiran Berasaskan Sekolah Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 1
https://docs.google.com/open?id=0B1o1dKJ0dwgtMjYwOTVhYWItMzNlMS00ZTY4LTgyMDgtMGFmOGE2YmU2OTIx 

Modul Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 1
https://docs.google.com/open?id=0B1o1dKJ0dwgtMDk3NTM1MjgtYzE2OC00YWZkLWI3YTgtMDRjY2FjYWQ1NTdh 

Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 1
https://docs.google.com/open?id=0B1o1dKJ0dwgtYzVlZjNmYTQtYTBlMS00MjVjLTg1M2EtZTc3NWQ5YjkxNDM4

Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 1
https://docs.google.com/open?id=0B1o1dKJ0dwgtMWI1YmQ5ZDYtNzJjMi00ZTljLWIzMzMtNDRjZjQyODFiMTdi

No comments:

Post a Comment